สายชื่อรถต้นทาง-ปลายทาง
A1
สาย A1
สาย A1
สนามบินดอนเมือง - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
หมอชิต 2 - สนามบินดอนเมือง (ออกเมือง)
A2
สาย A2
สาย A2
สนามบินดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามบินดอนเมือง (ออกเมือง)
1
สาย-1 (ขสมก.)
สาย-1 (ขสมก.)
ถนนตก - ท่าเตียน (เข้าเมือง)
ท่าเตียน - ถนนตก (ออกเมือง)
2
สาย-2 (ไปสำโรง)
สาย-2 (ไปสำโรง)
สาย-2 (ทางด่วน)
สาย-2 (ไปเมกาบางนา)
สาย-2 (ไปเมกาบางนา)
สำโรง - ปากคลองตลาด (เข้าเมือง)
ปากคลองตลาด - สำโรง (ออกเมือง)
ปากคลองตลาด - สำโรง (ออกเมือง)
เมกาบางนา - ปากคลองตลาด (เข้าเมือง)
ปากคลองตลาด - เมกาบางนา (ออกเมือง)
3
สาย-3
สาย-3
คลองสาน - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
หมอชิต 2 - คลองสาน (ออกเมือง)
4
สาย-4 (ครีมแดง)
สาย-4 (ครีมแดง)
ท่าน้ำภาษีเจริญ - ท่าเรือคลองเตย (เข้าเมือง)
ท่าเรือคลองเตย - ท่าน้ำภาษีเจริญ (ออกเมือง)
7ก
สาย-7ก
สาย-7ก
อู่พุทธมณฑลสาย 2 - พาหุรัด (เข้าเมือง)
พาหุรัด - อู่พุทธมณฑลสาย 2 (ออกเมือง)
7
สาย-7 (ธรรมดา)
สาย-7 (ธรรมดา)
สาย-7 (ปอ.)
สาย-7 (ปอ.)
หัวลำโพง - คลองขวาง (ออกเมือง)
คลองขวาง - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
สมุทรสาคร - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
หัวลำโพง - สมุทรสาคร (ออกเมือง)
8
สาย 8 (ธรรมดา)
สาย 8 (ธรรมดา)
สาย 8 (ปอ.)
สาย 8 (ปอ.)
แฮปปี้แลนด์ - สะพานพุทธ (เข้าเมือง)
สะพานพุทธ - แฮปปี้แลนด์ (ออกเมือง)
เคหะร่มเกล้า - สะพานพุทธ (เข้าเมือง)
สะพานพุทธ - เคหะร่มเกล้า (ออกเมือง)
9
สาย 9 (ธรรมดา)
สาย 9 (ธรรมดา)
สาย 9 (ปอ.)
สาย 9 (ปอ.)
กัลปพฤกษ์ - สถานีรถไฟสามเสน (เข้าเมือง)
สถานีรถไฟสามเสน - กัลปพฤกษ์ (ออกเมือง)
สถานีรถไฟสามเสน - กัลปพฤกษ์ (ออกเมือง)
กัลปพฤกษ์ - สถานีรถไฟสามเสน (เข้าเมือง)
11
สาย 11 (ครีมแดง)
สาย 11 (ครีมแดง)
ประเวศ - มาบุญครอง (เข้าเมือง)
มาบุญครอง - ประเวศ (ออกเมือง)
12
สาย-12 (ครีมแดง)
สาย-12 (ครีมแดง)
สาย-12 (ปอ.ครีมน้ำเงิน)
สาย-12 (ปอ.ครีมน้ำเงิน)
ปากคลองตลาด - ห้วยขวาง (ออกเมือง)
ห้วยขวาง - ปากคลองตลาด (เข้าเมือง)
ปากคลองตลาด - ห้วยขวาง (ออกเมือง)
ห้วยขวาง - ปากคลองตลาด (เข้าเมือง)
13
สาย-13
สาย-13
ห้วยขวาง - คลองเตย (ออกเมือง)
คลองเตย - ห้วยขวาง (เข้าเมือง)
14
สาย-14 (รถร่วม)
สาย-14 (รถร่วม)
รร.นนทรีวิทยา - ศรีย่าน (เข้าเมือง)
ศรีย่าน - รร.นนทรีวิทยา (ออกเมือง)
15
สาย-15
สาย-15
BRT ราชพฤกษ์ - บางลำพู (เข้าเมือง)
บางลำพู - BRT ราชพฤกษ์ (ออกเมือง)
16
สาย-16 (ธรรมดา)
สาย-16 (ธรรมดา)
สุรวงศ์ - หมอชิต 2 (ออกเมือง)
หมอชิต 2 - สุรวงศ์ (เข้าเมือง)
17
สาย-17 (รถร่วม ธรรมดา)
สาย-17 (รถร่วม ธรรมดา)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - เคหะธนบุรี (ออกเมือง)
เคหะธนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
18
สาย-18 (ครีมแดง)
สาย-18 (ครีมแดง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ตลาดท่าอิฐ (ออกเมือง)
ตลาดท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
19
สาย 19 รถธรรมดา(รถร่วม)
สาย 19 รถธรรมดา(รถร่วม)
บางกอกน้อย - บางลำพู (เข้าเมือง)
บางลำพู - บางกอกน้อย (ออกเมือง)
20
สาย-20 (ปอ.ครีมน้ำเงิน)
สาย-20 (ปอ.ครีมน้ำเงิน)
สาย-20 (เสริม BTS วงเวียนใหญ่)
สาย-20 (เสริม BTS วงเวียนใหญ่)
พระสมุทรเจดีย์ - ท่าดินแดง (เข้าเมือง)
ท่าดินแดง - พระสมุทรเจดีย์ (ออกเมือง)
พระสมุทรเจดีย์ - BTS - ท่าดินแดง (เข้าเมือง)
ท่าดินแดง - BTS - พระสมุทรเจดีย์ (ออกเมือง)
21
สาย-21 (ครีมแดง)
สาย-21 (ครีมแดง)
สาย-21 (ปรับอากาศ)
สาย-21 (ปรับอากาศ)
สาย-21 (ครีมแดง)
สาย-21 (ครีมแดง)
วัดคู่สร้าง - พาหุรัด (เข้าเมือง)
พาหุรัด - วัดคู่สร้าง (ออกเมือง)
วัดคู่สร้าง - จุฬาลงกรณ์ (เข้าเมือง)
จุฬาลงกรณ์ - วัดคู่สร้าง (ออกเมือง)
วัดคู่สร้าง - จุฬาลงกรณ์ (เข้าเมือง)
จุฬาลงกรณ์ - วัดคู่สร้าง (ออกเมือง)
22
สาย-22
สาย-22
อู่สวนสยาม - อาคาร TPI (เข้าเมือง)
อาคาร TPI - อู่สวนสยาม (ออกเมือง)
23
สาย-23 (ธรรมดา)
สาย-23 (ธรรมดา)
สาย-23 (เสริมเมกาบางนา)
สาย-23 (ปอ.ทางด่วน)
สาย-23 (ปอ.ทางด่วน)
เทเวศร์ - สำโรง (ออกเมือง)
สำโรง - เทเวศร์ (เข้าเมือง)
เทเวศร์ - อู่เมกาบางนา (ออกเมือง)
สำโรง - เทเวศร์ (เข้าเมือง)
เทเวศร์ - สำโรง (ออกเมือง)
23
สาย-23 (เสริมเมกาบางนา)
อู่เมกาบางนา - เทเวศร์ (เข้าเมือง)
24
สาย-24
สาย-24
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ประชานิเวศน์ 3 (ออกเมือง)
ประชานิเวศน์ 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
25
สาย-25 (ขสมก.)
สาย-25 (ขสมก.)
สาย-25 (เสริมพิเศษ)
สาย-25 (เสริมพิเศษ)
สาย-25 (ทางด่วน)
สาย-25 (ทางดวน)
สาย-25 (รถร่วม)
สาย-25 (รถร่วม)
ท่าช้าง - ปากน้ำ (อู่แพรกษา) (ออกเมือง)
ปากน้ำ (อู่แพรกษา) - ท่าช้าง (เข้าเมือง)
รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ - วัดธาตุทอง (เข้าเมือง)
วัดธาตุทอง - รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ (ออกเมือง)
ปากน้ำ (อู่แพรกษา) - ท่าช้าง (เข้าเมือง)
ท่าช้าง - ปากน้ำ (อู่แพรกษา) (ออกเมือง)
ปากน้ำ - สามแยก (หมอมี) (เข้าเมือง)
สามแยก (หมอมี) - ปากน้ำ (ออกเมือง)
26ก
สาย-26ก
สาย-26ก
เอกมัย - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
อู่มีนบุรี - เอกมัย (เข้าเมือง)
26
สาย-26(ธรรมดา)
สาย-26(ธรรมดา)
สาย-26 (ARL ลาดกระบัง)
สาย-26 (ARL ลาดกระบัง)
สาย-26 (เคหะร่มเกล้า)
สาย-26 (เคหะร่มเกล้า)
สาย-26 ( ม.บัวขาว)
สาย-26 ( ม.บัวขาว)
สาย-26 (ทางด่วน)
สาย-26 (ทางด่วน)
สาย-26 (ปอ.)
สาย-26 (ปอ.)
สาย-26 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)
สาย-26 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
อู่มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อู่มีนบุรี - ARL ลาดกระบัง (ออกเมือง)
ARL ลาดกระบัง - อู่มีนบุรี (เข้าเมือง)
อู่มีนบุรี - เคหะร่มเกล้า (ออกเมือง)
เคหะร่มเกล้า - อู่มีนบุรี (เข้าเมือง)
อู่มีนบุรี - ม.บัวขาว (ออกเมือง)
ม.บัวขาว - อู่มีนบุรี (เข้าเมือง)
อู่มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
อู่มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อู่มีนบุรี - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (เข้าเมือง)
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
27
สาย-27 (ปอ.)
สาย-27 (ปอ.)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - มีนบุรี (ออกเมือง)
มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
28
สาย-28 (ธรรมดา)
สาย-28 (ธรรมดา)
สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
หมอชิต 2 - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) (ออกเมือง)
29
สาย-29 (ครีมแดง)
สาย-29 (ครีมแดง)
หัวลำโพง - อู่รังสิต (ออกเมือง)
อู่รังสิต - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
30
สาย-30 (รถร่วม ธรรมดา)
สาย-30 (รถร่วม ธรรมดา)
สายใต้ (ปิ่นเกล้า) - นนทบุรี (ออกเมือง)
นนทบุรี - สายใต้ (ปิ่นเกล้า) (เข้าเมือง)
32
สาย 32
สาย 32
อู่ท่าอิฐ - วัดโพธิ์ (เข้าเมือง)
วัดโพธิ์ - อู่ท่าอิฐ (ออกเมือง)
33
สาย-33 (ธรรมดา)
สาย-33 (ธรรมดา)
สนามหลวง - ปทุมธานี (ออกเมือง)
ปทุมธานี - สนามหลวง (เข้าเมือง)
34
สาย-34 (ครีมแดง)
สาย-34 (ครีมแดง)
สาย-34 (ปอ.)
สาย-34 (ปอ.)
หัวลำโพง - อู่รังสิต (ออกเมือง)
อู่รังสิต - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
หัวลำโพง - อู่รังสิต (ออกเมือง)
อู่รังสิต - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
35
สาย-35 (ปอ.)
สาย-35 (ปอ.)
พระประแดง - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) (เข้าเมือง)
สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) - พระประแดง (ออกเมือง)
36ก
สาย-36ก
สาย-36ก
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่สวนสยาม (ออกเมือง)
อู่สวนสยาม - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
36
สาย-36 (ปอ.)
สาย-36 (ปอ.)
ท่าน้ำสี่พระยา - ห้วยขวาง (ท่า รฟม.) (ออกเมือง)
ห้วยขวาง (ท่า รฟม.) - ท่าน้ำสี่พระยา (เข้าเมือง)
37
สาย-37
สาย-37
แจงร้อน - มหานาค (เข้าเมือง)
มหานาค - แจงร้อน (ออกเมือง)
38
สาย-38 (ธรรมดา)
สาย-38 (ธรรมดา)
สาย-38 (รถเอกชนร่วมบริการ)
สาย-38 (รถเอกชนร่วมบริการ)
สาย-38(รถเอกชนร่วมบริการ)
สาย-38(รถเอกชนร่วมบริการ)
ม.รามคำแหง 2 - ราชภัฎจันทรเกษม (เข้าเมือง)
ราชภัฎจันทรเกษม - ม.รามคำแหง 2 (ออกเมือง)
จตุจักร - วิทยาเขตราม 2 (ออกเมือง)
วิทยาเขตราม 2 - จตุจักร (เข้าเมือง)
วิทยาเขตราม 2 - อนุสาวรีย์ชัยสมรถูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - วิทยาเขตราม 2 (ออกเมือง)
39
สาย-39 (ขสมก.)
สาย-39 (ขสมก.)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ตลาดไท (ออกเมือง)
ตลาดไท - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
40
สาย 40 (รถร่วม ปอ.)
สาย 40 (รถร่วม ปอ.)
ลำสาลี - สายใต้ (ปิ่นเกล้า) (เข้าเมือง)
สายใต้ (ปิ่นเกล้า) - ลำสาลี (ออกเมือง)
42
สาย-42 (ขสมก.)
สาย-42 (มินิบัส)
เสาชิงช้า - ท่าพระ (วนซ้าย)
ท่าพระ - เสาชิงช้า (วนขวา)
43
สาย-43
สาย-43
รร.ศึกษานารี 2 - เทเวศร์ (เข้าเมือง)
เทเวศร์ - รร.ศึกษานารี 2 (ออกเมือง)
44
สาย-44 (รถร่วม ธรรมดา)
สาย-44 (รถร่วม ธรรมดา)
ท่าเตียน - แฮปปี้แลนด์ (ออกเมือง)
แฮปปี้แลนด์ - ท่าเตียน (เข้าเมือง)
45
สาย-45
สาย-45
สาย-45
สามย่าน-ท่าน้ำสี่พระยา - สำโรง (ออกเมือง)
สำโรง - สามย่าน-ท่าน้ำสี่พระยา (เข้าเมือง)
เมกาบางนา - ท่าน้ำสี่พระยา (เข้าเมือง)
46
สาย-46
สาย-46
รองเมือง - ม.รามคำแหง 2 (ออกเมือง)
ม.รามคำแหง 2 - รองเมือง (เข้าเมือง)
47
สาย-47
สาย-47
กรมที่ดิน - ท่าเรือคลองเตย (ออกเมือง)
ท่าเรือคลองเตย - กรมที่ดิน (เข้าเมือง)
48
สาย-48 (ธรรมดา)
สาย-48 (ธรรมดา)
วัดโพธิ์ - ม.รามคำแหง 2 (ออกเมือง)
ม.รามคำแหง 2 - วัดโพธิ์ (เข้าเมือง)
49
สาย-49 (ธรรมดา)
สาย-49 (ธรรมดา)
หัวลำโพง - หมอชิต 2 (ออกเมือง)
หมอชิต 2 - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
50
สาย-50 (ธรรมดา)
สาย-50 (ธรรมดา)
สวนลุมพินี - สะพานพระราม 7 (ออกเมือง)
สะพานพระราม 7 - สวนลุมพินี (เข้าเมือง)
51
สาย-51
สาย-51
ม.เกษตรศาสตร์ - ปากเกร็ด (ออกเมือง)
ปากเกร็ด - ม.เกษตรศาสตร์ (เข้าเมือง)
52
สาย-52 (รถร่วม)
สาย-52 (รถร่วม)
สถานีรถไฟบางซื่อ - ปากเกร็ด (ออกเมือง)
ปากเกร็ด - สถานีรถไฟบางซื่อ (เข้าเมือง)
53
สาย-53
สาย-53L
เทเวศร์ - สนามหลวง (วนขวา)
วัดโสม - วัดโสม (วนซ้าย)
54
สาย-54
สาย-54
ห้วยขวาง - ดินแดง (วนซ้าย)
ดินแดง - ห้วยขวาง (วนขวา)
56
สาย-56 (รถร่วม)
สาย-56 (รถร่วม)
สะพานกรุงธน - บางลำพู (วนขวา)
บางลำพู - สะพานกรุงธน (วนซ้าย)
57
สาย-57
สาย-57
ตลิ่งชัน - ธนบุรี (วนซ้าย)
ธนบุรี - ตลิ่งชัน (วนขวา)
58
สาย-58
สาย-58
ประตูน้ำ - มีนบุรี (ออกเมือง)
มีนบุรี - ประตูน้ำ (เข้าเมือง)
59
สาย-59 (ธรรมดา)
สาย-59 (ธรรมดา)
อู่รังสิต - สนามหลวง (เข้าเมือง)
สนามหลวง - อู่รังสิต (ออกเมือง)
60
สาย-60 (ครีมแดง)
สาย-60 (ครีมแดง)
สาย-60 (ปอ.ยูโรทู)
สาย-60 (ปอ.ยูโรทู)
ปากคลองตลาด - อู่สวนสยาม (ออกเมือง)
อู่สวนสยาม - ปากคลองตลาด (เข้าเมือง)
ปากคลองตลาด - อู่สวนสยาม (ออกเมือง)
อู่สวนสยาม - ปากคลองตลาด (เข้าเมือง)
62
สาย-62 (ธรรมดา)
สาย-62 (ธรรมดา)
สาย-62 (รถปรับอากาศครีมน้ำเงิน)
สาย-62 (รถปรับอากาศครีมน้ำเงิน)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ (ออกเมือง)
ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ (ออกเมือง)
ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
63
สาย-63 (ธรรมดา)
สาย-63 (ธรรมดา)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่นครอินทร์ (ออกเมือง)
อู่นครอินทร์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
64
สาย-64 (รถร่วม ธรรมดา)
สาย-64 (รถร่วม ธรรมดา)
ท่าน้ำนนทบุรี - สนามหลวง (เข้าเมือง)
สนามหลวง - ท่าน้ำนนทบุรี (ออกเมือง)
65
สาย-65
สาย-65
สนามหลวง - วัดปากน้ำนนทบุรี (ออกเมือง)
วัดปากน้ำนนทบุรี - สนามหลวง (เข้าเมือง)
66
สาย-66 (ธรรมดา)
สาย-66 (ธรรมดา)
สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ออกเมือง)
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) (เข้าเมือง)
67
สาย-67 (ธรรมดา)
สาย-67 (ธรรมดา)
เซ็นทรัลพระราม 3 - วัดเสมียนนารี (ออกเมือง)
วัดเสมียนนารี - เซ็นทรัลพระราม 3 (เข้าเมือง)
68
สาย-68 (ครีมแดง)
สาย-68 (ครีมแดง)
สาย-68 (เสริม BRT ราชพฤกษ์)
สาย-68 (เสริม มจธ.บางขุนเทียน)
บางลำพู - อู่แสมดำ (ออกเมือง)
อู่แสมดำ - บางลำพู (เข้าเมือง)
มจธ.บางขุนเทียน - BRT ราชพฤกษ์ (เข้าเมือง)
BRT ราชพฤกษ์ - มจธ.บางขุนเทียน (ออกเมือง)
69
สาย-69 (ธรรมดา)
สาย-69 (ธรรมดา)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ท่าอิฐ (ออกเมือง)
ท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
70
สาย-70 (ธรรมดา)
สาย-70 (ธรรมดา)
สนามหลวง - ประชานิเวศน์ 3 (ออกเมือง)
ประชานิเวศน์ 3 - สนามหลวง (เข้าเมือง)
71
สาย 71 (ขสมก.)
สาย 71 (ขสมก.)
อู่สวนสยาม - วัดธาตุทอง (เข้าเมือง)
วัดธาตุทอง - อู่สวนสยาม (ออกเมือง)
72
สาย-72 (ธรรมดา)
สาย-72 (ธรรมดา)
เทเวศร์ - ท่าเรือคลองเตย (ออกเมือง)
ท่าเรือคลองเตย - เทเวศร์ (เข้าเมือง)
73
สาย-73
สาย-73
สะพานพุทธ - ห้วยขวาง (เข้าเมือง)
ห้วยขวาง - สะพานพุทธ (ออกเมือง)
73ก
สาย-73ก
สาย-73ก
สะพานพุทธ - อู่สวนสยาม (ออกเมือง)
อู่สวนสยาม - สะพานพุทธ (เข้าเมือง)
74
สาย-74
สาย-74
คลองเตย - แยก อสมท. (เข้าเมือง)
แยก อสมท. - คลองเตย (ออกเมือง)
75
สาย-75 (ขสมก.ครีม - แดง)
สาย-75 (ขสมก.ครีม - แดง)
สาย-75 (ขสมก.ครีม-แดง)
สาย-75 (ขสมก.ครีม-แดง)
อู่ธารทิพย์ (เข้าวัดพุทธบูชา) - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
หัวลำโพง - อู่ธารทิพย์ (เข้าวัดพุทธบูชา) (ออกเมือง)
อู่ธารทิพย์ - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
หัวลำโพง - อู่ธารทิพย์ (ออกเมือง)
76
สาย-76
สาย-76
อู่แสมดำ - ประตูน้ำ (เข้าเมือง)
ประตูน้ำ - อู่แสมดำ (ออกเมือง)
77
สาย-77 (ครีมแดง)
สาย-77 (ครีมแดง)
สาย-77 (ปอ.ครีมน้ำเงิน)
สาย-77 (ปอ.ครีมน้ำเงิน)
หมอชิต 2 - อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ (เข้าเมือง)
อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ - หมอชิต 2 (ออกเมือง)
หมอชิต 2 - เซ็นทรัลพระราม 3 (เข้าเมือง)
เซ็นทรัลพระราม 3 - หมอชิต 2 (ออกเมือง)
79
สาย-79
สาย-79
ราชประสงค์ - อู่พุทธมณฑลสาย 2 (ออกเมือง)
อู่พุทธมณฑลสาย 2 - ราชประสงค์ (เข้าเมือง)
80ก
สาย-80ก
สาย-80ก
หมู่บ้าน วปอ.11 - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (เข้าเมือง)
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ - หมู่บ้าน วปอ.11 (ออกเมือง)
80
สาย-80 (ขสมก.ปอ.)
สาย-80 (ขสมก.ปอ.)
สนามหลวง - วัดศรีนวลธรรมวิมล (ออกเมือง)
วัดศรีนวลธรรมวิมล - สนามหลวง (เข้าเมือง)
81
สาย-81 (รถร่วม)
สาย-81 (รถร่วม)
อ้อมน้อย - สะพานปิ่นเกล้า (เข้าเมือง)
สะพานปิ่นเกล้า - อ้อมน้อย (ออกเมือง)
82
สาย-82 (ขสมก.)
สาย-82 (ขสมก.)
บางลำพู - ท่าน้ำพระประแดง (ออกเมือง)
ท่าน้ำพระประแดง - บางลำพู (เข้าเมือง)
84
สาย-84 (ครีมแดง)
สาย-84 (ครีมแดง)
สาย-84 (ปอ.ยูโรทู)
สาย-84 (ปอ.ยูโรทู)
สาย-84 (รถร่วม)
สาย-84 (รถร่วม)
อ้อมใหญ่ - BTS กรุงธนบุรี (เข้าเมือง)
BTS กรุงธนบุรี - อ้อมใหญ่ (ออกเมือง)
อู่วัดไร่ขิง - BTS กรุงธนบุรี (เข้าเมือง)
BTS กรุงธนบุรี - อู่วัดไร่ขิง (ออกเมือง)
สามพราน - BTS กรุงธนบุรี (เข้าเมือง)
BTS กรุงธนบุรี - สามพราน (ออกเมือง)
84ก
สาย-84ก
สาย-84ก
วงเวียนใหญ่ - ม.เอื้ออาทรศาลายา (ออกเมือง)
ม.เอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่ (เข้าเมือง)
85
สาย-85
สาย-85
สาย-85 (เสริมแจงร้อน)
สาย-85 (เสริมแจงร้อน)
แสมดำ - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
หัวลำโพง - แสมดำ (ออกเมือง)
แจงร้อน - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
หัวลำโพง - แจงร้อน (ออกเมือง)
89
สาย-89 (ธรรมดา)
สาย-89 (ธรรมดา)
สาย-89 (ปอ.)
สาย-89 (ปอ.)
สวนผัก - เทคนิคกรุงเทพ (เข้าเมือง)
เทคนิคกรุงเทพ - สวนผัก (ออกเมือง)
สวนผัก - เทคนิคกรุงเทพ (เข้าเมือง)
เทคนิคกรุงเทพ - สวนผัก (ออกเมือง)
90
สาย-90
สาย-90
ท่าน้ำบางพูน - ย่านสินค้าพหลโยธิน (เข้าเมือง)
ย่านสินค้าพหลโยธิน - ท่าน้ำบางพูน (ออกเมือง)
91
สาย-91
สาย-91
สนามหลวง - ม.เศรษฐกิจ (ออกเมือง)
ม.เศรษฐกิจ - สนามหลวง (เข้าเมือง)
91ก
สาย-91ก
สาย-91ก
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (เข้าเมือง)
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ - วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ออกเมือง)
92
สาย-92 (รถร่วม ปรับอากาศ)
สาย-92 (รถร่วม ปรับอากาศ)
อนุสาวรีย์ฯ - การเคหะชุมชนร่มเกล้า (ออกเมือง)
การเคหะชุมชนร่มเกล้า - อนุสาวรีย์ฯ (เข้าเมือง)
93
สาย-93 (ธรรมดา)
สาย-93 (ธรรมดา)
สี่พระยา - หมู่บ้านนักกีฬา (ออกเมือง)
หมู่บ้านนักกีฬา - สี่พระยา (เข้าเมือง)
95ก
สาย-95ก
สาย-95ก
บางกะปิ - อู่รังสิต (ออกเมือง)
อู่รังสิต - บางกะปิ (เข้าเมือง)
95
สาย-95
สาย-95
สาย-95 (เลียบทางด่วน)
สาย-95 (เลียบทางด่วน)
อู่บางเขน - มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เข้าเมือง)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อู่บางเขน (ออกเมือง)
อู่บางเขน - แฮปปี้แลนด์ (เข้าเมือง)
แฮปปี้แลนด์ - อู่บางเขน (ออกเมือง)
96ก
สาย-96ก
สาย-96ก
อู่มีนบุรี - แฮปปี้แลนด์ (เข้าเมือง)
แฮปปี้แลนด์ - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
96
สาย-96
สาย-96
หมอชิต 2 - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
อู่มีนบุรี - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
97
สาย-97 (ขสมก.)
สาย-97 (ขสมก.)
รพ.สงฆ์ - กระทรวงสาธารณสุข (ออกเมือง)
กระทรวงสาธารณสุข - รพ.สงฆ์ (เข้าเมือง)
99
สาย-99
สาย-99
เทเวศร์ - ม.รามคำแหง (ออกเมือง)
ม.รามคำแหง - เทเวศร์ (เข้าเมือง)
101
สาย-101
สาย-101
วัดยายร่ม - อู่พุทธมณฑลสาย 2 (ออกเมือง)
อู่พุทธมณฑลสาย 2 - วัดยายร่ม (เข้าเมือง)
102
สาย-102
สาย-102
อู่สาธุประดิษฐ์ - ปากน้ำ (อู่แพรกษา) (ออกเมือง)
ปากน้ำ (อู่แพรกษา) - อู่สาธุประดิษฐ์ (เข้าเมือง)
104
สาย-104 (ธรรมดา)
สาย-104 (ธรรมดา)
สาย-104 (ปอ.)
สาย-104 (ปอ.)
หมอชิต 2 - ปากเกร็ด (ออกเมือง)
ปากเกร็ด - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
ปากเกร็ด - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
หมอชิต 2 - ปากเกร็ด (ออกเมือง)
105
สาย-105 (ปอ.)
สาย-105 (ปอ.)
สาย-105 (รถร่วม)
สาย-105 (รถร่วม)
มหาชัยเมืองใหม่ - คลองสาน (เข้าเมือง)
คลองสาน - มหาชัยเมืองใหม่ (ออกเมือง)
มหาชัยเมืองใหม่ - คลองสาน (เข้าเมือง)
คลองสาน - มหาชัยเมืองใหม่ (ออกเมือง)
107
สาย-107 (ธรรมดา)ทางด่วน
สาย-107 (ธรรมดา)ทางด่วน
สาย-107 (ปอ.)ทางด่วน
สาย-107 (ปอ.)ทางด่วน
อู่บางเขน - อู่คลองเตย (เข้าเมือง)
อู่คลองเตย - อู่บางเขน (ออกเมือง)
อู่บางเขน - อู่คลองเตย (เข้าเมือง)
อู่คลองเตย - อู่บางเขน (ออกเมือง)
108
สาย-108
สาย-108
ท่าพระ - รัชโยธิน (เข้าเมือง)
รัชโยธิน - ท่าพระ (ออกเมือง)
109
สาย-109
สาย-109
หัวลำโพง - คลองกุ่ม (ออกเมือง)
คลองกุ่ม - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
110
สาย-110
สาย-110
เทเวศร์ - พระราม 7 (ออกเมือง)
พระราม 7 - เทเวศร์ (เข้าเมือง)
111
สาย-111 (ครีมแดง)
สาย-111 (ครีมแดง)
สาย-111 (ครีมขาว)
สาย-111 (ครีมขาว)
เจริญนคร - ตลาดพลู (วนซ้าย)
ตลาดพลู - เจริญนคร (วนขวา)
เจริญนคร - ตลาดพลู (วนซ้าย)
ตลาดพลู - เจริญนคร (วนขวา)
113
สาย-113 (ธรรมดา)
สาย-113 (ธรรมดา)
สาย-113 (ปอ.)
สาย-113 (ปอ.)
หัวลำโพง - มีนบุรี (ออกเมือง)
มีนบุรี - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
หัวลำโพง - มีนบุรี (ออกเมือง)
มีนบุรี - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
114
สาย-114 (ธรรมดา)
สาย-114 (ธรรมดา)
แยกลำลูกกา - อู่นครอินทร์ (ออกเมือง)
อู่นครอินทร์ - แยกลำลูกกา (เข้าเมือง)
115
สาย-115
สาย-115
สวนสยาม - สาทร (เข้าเมือง)
สาทร - สวนสยาม (ออกเมือง)
116
สาย-116
สาย-116
สาทร - หนามแดง (ออกเมือง)
หนามแดง - สาทร (เข้าเมือง)
117
สาย-117
สาย-117
ท่าน้ำนนทบุรี - กทม.2 (ออกเมือง)
กทม.2 - ท่าน้ำนนทบุรี (เข้าเมือง)
120
สาย-120
สาย-120
คลองสาน - มหาชัยเมืองใหม่ (ออกเมือง)
มหาชัยเมืองใหม่ - คลองสาน (เข้าเมือง)
122
สาย-122 (ชมพู)
สาย-122 (ชมพู)
วัดเทพลีลา - เซ็นทรัลลาดพร้าว (เข้าเมือง)
เซ็นทรัลลาดพร้าว - วัดเทพลีลา (ออกเมือง)
123
สาย-123
สาย-123
สนามหลวง - ฟาร์มจระเข้สามพราน (ออกเมือง)
ฟาร์มจระเข้สามพราน - สนามหลวง (เข้าเมือง)
124
สาย-124
สาย-124
สนามหลวง - มมร.ศาลายา (ออกเมือง)
มมร.ศาลายา - สนามหลวง (เข้าเมือง)
125
สาย-125
สาย-125
โรงเรียน รศ.บศ. ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - โรงเรียน รศ.บศ. ศาลายา (ออกเมือง)
126
สาย-126
สาย-126
รามคำแหง - อู่บางเขน (ออกเมือง)
อู่บางเขน - รามคำแหง (เข้าเมือง)
127
สาย-127 (ธรรมดา)
สาย-127 (ธรรมดา)
สาย-127 (ปอ.)
สาย-127 (ปอ.)
ตลาดบางบัวทอง - บางลำพู (เข้าเมือง)
บางลำพู - ตลาดบางบัวทอง (ออกเมือง)
ตลาดบางบัวทอง - บางลำพู (เข้าเมือง)
บางลำพู - ตลาดบางบัวทอง (ออกเมือง)
129
สาย-129 (ธรรมดา)
สาย-129 (ธรรมดา)
สาย-129 (ปอ.)
สาย-129 (ปอ.)
สำโรง - อู่บางเขน (เข้าเมือง)
อู่บางเขน - สำโรง (ออกเมือง)
สำโรง - อู่บางเขน (เข้าเมือง)
อู่บางเขน - สำโรง (ออกเมือง)
131
สาย-131
สาย-131
อู่มีนบุรี - ม.เอื้ออาทรสันติสุข (ออกเมือง)
ม.เอื้ออาทรสันติสุข - อู่มีนบุรี (เข้าเมือง)
132
สาย-132 (ธรรมดา)
สาย-132 (ธรรมดา)
สาย-132 (ปอ.)
สาย-132 (ปอ.)
เคหะบางพลี - พระโขนง (เข้าเมือง)
พระโขนง - เคหะบางพลี (ออกเมือง)
เคหะบางพลี - พระโขนง (เข้าเมือง)
พระโขนง - เคหะบางพลี (ออกเมือง)
133
สาย-133
สาย-133
วัดธาตุทอง - เคหะบางพลี (ออกเมือง)
เคหะบางพลี - วัดธาตุทอง (เข้าเมือง)
134
สาย-134 (ธรรมดา)
สาย-134 (ธรรมดา)
หมอชิต 2 - ม.บัวทองเคหะ (ออกเมือง)
ม.บัวทองเคหะ - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
136
สาย-136
สาย-136
หมอชิต 2 - อู่คลองเตย (เข้าเมือง)
อู่คลองเตย - หมอชิต 2 (ออกเมือง)
137
สาย-137 (ธรรมดา)
สาย-137 (ธรรมดา)
สาย-137 (ปอ.)
สาย-137 (ปอ.)
รามคำแหง - รัชดาภิเษก (วนขวา)
รัชดาภิเษก - รามคำแหง (วนซ้าย)
รามคำแหง - รัชดาภิเษก (วนขวา)
รัชดาภิเษก - รามคำแหง (วนซ้าย)
138
สาย-138 (ไปท่าน้ำพระประแดง)
สาย-138 (เริ่มท่าน้ำพระประแดง)
สาย -138 (ไปอู่ราชประชา)
สาย-138 (เริ่้มอู่ราชประชา)
หมอชิต 2 - ท่าน้ำพระประแดง (ออกเมือง)
ท่าน้ำพระประแดง - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
อู่ราชประชา - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
หมอชิต 2 - อู่ราชประชา (ออกเมือง)
139
สาย-139 (ธรรมดา)
สาย-139 (ธรรมดา)
สาย-139 (ปอ.)
สาย-139 (ปอ.)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.รามคำแหง 2 (ออกเมือง)
ม.รามคำแหง 2 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.รามคำแหง 2 (ออกเมือง)
ม.รามคำแหง 2 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
140
สาย-140 (ขสมก.)
สาย-140 (ขสมก.)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่แสมดำ (ออกเมือง)
อู่แสมดำ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
141
สาย-141
สาย-141
อู่แสมดำ - จุฬาลงกรณ์ (เข้าเมือง)
จุฬาลงกรณ์ - อู่แสมดำ (ออกเมือง)
142
สาย-142
สาย-142
อู่แสมดำ - ปากน้ำ (อู่ฟาร์มจระเข้) (ออกเมือง)
ปากน้ำ (อู่ฟาร์มจระเข้) - อู่แสมดำ (เข้าเมือง)
143
สาย-143 (ขสมก.)
สาย-143 (ขสมก.)
สาย-143 (รถร่วม)
สาย-143 (รถร่วม)
แฮปปี้แลนด์ - พระจอมเกล้าลาดกระบัง (ออกเมือง)
พระจอมเกล้าลาดกระบัง - แฮปปี้แลนด์ (เข้าเมือง)
แฮปปี้แลนด์ - ลาดกระบัง (ออกเมือง)
ลาดกระบัง - แฮปปี้แลนด์ (เข้าเมือง)
143ก
สาย 143ก
สาย 143ก
อู่มีนบุรี - เคหะฉลองกรุง (ออกเมือง)
เคหะฉลองกรุง - อู่มีนบุรี (เข้าเมือง)
145
สาย-145 (ธรรมดา)
สาย-145 (ธรรมดา)
สาย-145 (ปอ.)
สาย-145 (ปอ.)
หมอชิต 2 - ปากน้ำ (อู่แพรกษา) (ออกเมือง)
ปากน้ำ (อู่แพรกษา) - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
หมอชิต 2 - ปากน้ำ (อู่แพรกษา) (ออกเมือง)
ปากน้ำ (อู่แพรกษา) - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
146
สาย-146R
สาย-146L
บรมราชชนนี - บางแค (วนขวา)
บางแค - บรมราชชนนี (วนซ้าย)
147
สาย-147 (ธรรมดา)
สาย-147 (ธรรมดา)
สาย-147 (ปอ.)
สาย-147 (ปอ.)
เคหะธนบุรี - เดอะมอลล์ท่าพระ-บางแค (วนซ้าย)
เดอะมอลล์ท่าพระ-บางแค - เคหะธนบุรี (วนขวา)
เคหะธนบุรี - เดอะมอลล์ท่าพระ-บางแค (วนซ้าย)
เดอะมอลล์ท่าพระ-บางแค - เคหะธนบุรี (วนขวา)
149
สาย-149
สาย-149
เอกมัย - พุทธมณฑลสาย 2 (ออกเมือง)
พุทธมณฑลสาย 2 - เอกมัย (เข้าเมือง)
150
สาย-150
สาย-150
แฮปปี้แลนด์ - ปากเกร็ด (ออกเมือง)
ปากเกร็ด - แฮปปี้แลนด์ (เข้าเมือง)
151
สาย-151
สาย-151
ลาดกระบัง - ลาดพร้าว 71 (เข้าเมือง)
ลาดพร้าว 71 - ลาดกระบัง (ออกเมือง)
156
สาย-156
สาย-156
สตรีวิทยา - ตลาดสุคนธสวัสดิ์ (วนขวา)
ตลาดสุคนธสวัสดิ์ - สตรีวิทยา 2 (วนซ้าย)
157
สาย-157 (ปอ.)
สาย-157 (ปอ.)
หมอชิต 2 - อ้อมใหญ่ (ออกเมือง)
อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
165
สาย-165
สาย-165
บางกอกใหญ่ - พุทธมณฑลสาย 3 (ออกเมือง)
พุทธมณฑลสาย 3 - บางกอกใหญ่ (เข้าเมือง)
166
สาย 166
สาย 166
สาย 166 (เสริมศูนย์ราชการฯ)
สาย 166 (เสริมศูนย์ราชการฯ)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - เมืองทองธานี (ออกเมือง)
เมืองทองธานี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ออกเมือง)
167
สาย-167
สาย-167
บางบอน - คลองสาน (เข้าเมือง)
คลองสาน - บางบอน (ออกเมือง)
168
สาย 168
สาย 168
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่สวนสยาม (ออกเมือง)
อู่สวนสยาม - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
169
สาย-169
สาย-169
บางขุนเทียน - คลองสาน (วนซ้าย)
คลองสาน - บางขุนเทียน (วนขวา)
170
สาย-170
สาย-170
หมอชิต 2 - อ้อมใหญ่ (ออกเมือง)
อ้อมใหญ่ - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
171
สาย-171
สาย-171
เคหะธนบุรี - หมู่บ้านนักกีฬา (เข้าเมือง)
หมู่บ้านนักกีฬา - เคหะธนบุรี (ออกเมือง)
172
สาย-172
สาย-172
เคหะธนบุรี - หมู่บ้านนักกีฬา (เข้าเมือง)
หมู่บ้านนักกีฬา - เคหะธนบุรี (ออกเมือง)
174
สาย 174 (รถร่วม ปอ.)
สาย 174 (รถร่วม ปอ.)
แฮปปี้แลนด์ - กระทุ่มแบน (ออกเมือง)
กระทุ่มแบน - แฮปปี้แลนด์ (เข้าเมือง)
175
สาย-175
สาย-175
ท่าน้ำนนทบุรี - ท่าน้ำภาษีเจริญ (เข้าเมือง)
ท่าน้ำภาษีเจริญ - ท่าน้ำนนทบุรี (ออกเมือง)
178
สาย-178
สาย-178
สวนสยาม - ตลาดสุคนธสวัสดิ์ (วนขวา)
ตลาดสุคนธสวัสดิ์ - สวนสยาม (วนซ้าย)
179
สาย-179
สาย-179
อู่พระราม 7 - อู่พระราม 9 (เข้าเมือง)
อู่พระราม 9 - อู่พระราม 7 (ออกเมือง)
180
สาย-180
สาย-180
เซ็นทรัลพระราม 3 - ม.รามคำแหง 2 (ออกเมือง)
ม.รามคำแหง 2 - เซ็นทรัลพระราม 3 (เข้าเมือง)
182
สาย-182
สาย-182
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) - วิทยาเขตรามคำแหง (เข้าเมือง)
วิทยาเขตรามคำแหง - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) (ออกเมือง)
183
สาย-183
สาย-183
อ้อมใหญ่ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อ้อมใหญ่ (ออกเมือง)
185
สาย-185
สาย-185
อู่คลองเตย - อู่รังสิต (ออกเมือง)
อู่รังสิต - อู่คลองเตย (เข้าเมือง)
187
สาย-187
สาย-187
ท่าน้ำสี่พระยา - ม.เอื้ออาทรคลอง 3 (ออกเมือง)
ม.เอื้ออาทรคลอง 3 - ท่าน้ำสี่พระยาม. (เข้าเมือง)
189
สาย-189
สาย-189
กระทุ่มแบน - สนง.เขตบางกอกใหญ่ (เข้าเมือง)
สนง.เขตบางกอกใหญ่ - กระทุ่มแบน (ออกเมือง)
191
สาย-191
สาย-191
เคหะคลองจั่น - กระทรวงพาณิชย์ (ออกเมือง)
กระทรวงพาณิชย์ - เคหะคลองจั่น (เข้าเมือง)
195
สาย-195
สาย-195
เดอะมอลล์ท่าพระ - คลองเตย (เข้าเมือง)
คลองเตย - เดอะมอลล์ท่าพระ (ออกเมือง)
197
สาย-197
สาย-197
อู่มีนบุรี - คู้บอนหทัยราษฎร์ (วนขวา)
คู้บอนหทัยราษฎร์ - อู่มีนบุรี (วนซ้าย)
203
สาย-203
สาย-203
สนามหลวง - อู่ท่าอิฐ (ออกเมือง)
อู่ท่าอิฐ - สนามหลวง (เข้าเมือง)
204
สาย-204 (ยูโร)
สาย-204 (ยูโร)
สาย-204
สาย-204
ห้วยขวาง - ท่าน้ำราชวงศ์ (เข้าเมือง)
ท่าน้ำราชวงศ์ - ห้วยขวาง (ออกเมือง)
ห้วยขวาง - ท่าน้ำราชวงศ์ (เข้าเมือง)
ท่าน้ำราชวงศ์ - ห้วยขวาง (ออกเมือง)
205
สาย-205 (ปอ.)
สาย-205 (ปอ.)
สาย-205
สาย-205
เดอะมอลล์ท่าพระ - อู่คลองเตย (เข้าเมือง)
อู่คลองเตย - เดอะมอลล์ท่าพระ (ออกเมือง)
เดอะมอลล์ท่าพระ - อู่คลองเตย (เข้าเมือง)
อู่คลองเตย - เดอะมอลล์ท่าพระ (ออกเมือง)
206
สาย-206 (ธรรมดา)
สาย-206 (ธรรมดา)
สาย-206 (ปอ.)
สาย-206 (ปอ.)
ม.เกษตรศาสตร์ - แยกศรีอุดม (ออกเมือง)
แยกศรีอุดม - ม.เกษตรศาสตร์ (เข้าเมือง)
ม.เกษตรศาสตร์ - เมกาบางนา (ออกเมือง)
เมกาบางนา - ม.เกษตรศาสตร์ (เข้าเมือง)
207
สาย-207 (รถร่วม ธรรมดา)
สาย-207 (รถร่วม ธรรมดา)
สาย-207 (ปอ.รถร่วม)
สาย-207 (ปอ.รถร่วม)
ม.รามคำแหง 2 - ม.รามคำแหง (เข้าเมือง)
ม.รามคำแหง - ม.รามคำแหง 2 (ออกเมือง)
ม.รามคำแหง 2 - ม.รามคำแหง (เข้าเมือง)
ม.รามคำแหง - ม.รามคำแหง 2 (ออกเมือง)
501
สาย-501
สาย-501
หัวลำโพง - สวนสยาม (ออกเมือง)
สวนสยาม - หัวลำโพง (เข้าเมือง)
502
สาย 502
สาย 502
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่สวนสยาม (ออกเมือง)
อู่สวนสยาม - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
503
สาย-503
สาย-503
สนามหลวง - อู่รังสิต (ออกเมือง)
อู่รังสิต - สนามหลวง (เข้าเมือง)
504
สาย-504
สาย-504
ถนนตก - รังสิต (ออกเมือง)
รังสิต - ถนนตก (เข้าเมือง)
505
สาย-505
สาย-505
สวนลุมพินี - สะพานพระราม 4 (ออกเมือง)
สะพานพระราม 4 - สวนลุมพินี (เข้าเมือง)
507
สาย-507
สาย-507
สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) - ปากน้ำ (ออกเมือง)
ปากน้ำ - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) (เข้าเมือง)
508
สาย-508
สาย-508
ท่าราชวรดิษฐ์ - ปากน้ำ (อู่ฟาร์มจระเข้) (ออกเมือง)
ปากน้ำ (อู่ฟาร์มจระเข้) - ท่าราชวรดิษฐ์ (เข้าเมือง)
509
สาย-509
สาย-509
อู่พุทธมณฑลสาย 2 - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
หมอชิต 2 - อู่พุทธมณฑลสาย 2 (ออกเมือง)
510
สาย-510
สาย-510
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - มธ.ศูนย์รังสิต (ออกเมือง)
มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
511
สาย-511
สาย-511
ปากน้ำ (อู่ฟาร์มจระเข้) - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) (เข้าเมือง)
สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) - ปากน้ำ (อู่ฟาร์มจระเข้) (ออกเมือง)
514
สาย-514
สาย-514
สีลม - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
อู่มีนบุรี - สีลม (เข้าเมือง)
515
สาย-515
สาย-515
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศาลายา (ออกเมือง)
ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
516
สาย-516
สาย-516
เทเวศร์ - ม.บัวทองเคหะ (ออกเมือง)
ม.บัวทองเคหะ - เทเวศร์ (เข้าเมือง)
517
สาย-517
สาย-517
หมอชิต 2 - ตลาดเทิดไท (ออกเมือง)
ตลาดเทิดไท - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
519
สาย-519
สาย-519
เซ็นทรัลพระราม 3 - อู่มีนบุรี (ออกเมือง)
อู่มีนบุรี - เซ็นทรัลพระราม 3 (เข้าเมือง)
520
สาย-520
สาย-520
มีนบุรี - ตลาดไท (ออกเมือง)
ตลาดไท - มีนบุรี (เข้าเมือง)
522
สาย-522
สาย-522
อู่รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อู่รังสิต (ออกเมือง)
524
สาย-524
สาย-524
สนามหลวง - หลักสี่ (ออกเมือง)
หลักสี่ - สนามหลวง (เข้าเมือง)
525
สาย-525
สาย-525
อู่สวนสยาม - ม.เธียรทอง 3คู้ซ้าย (ออกเมือง)
ม.เธียรทอง 3คู้ซ้าย - อู่สวนสยาม (เข้าเมือง)
526
สาย-526
สาย-526
อู่สวนสยาม - หนองจอกคู้ขวา (ออกเมือง)
หนองจอกคู้ขวา - อู่สวนสยาม (เข้าเมือง)
536
สาย-536
สาย-536
หมอชิต 2 - ปากน้ำ (อู่ฟาร์มจระเข้) (ออกเมือง)
ปากน้ำ (อู่ฟาร์มจระเข้) - หมอชิต 2 (เข้าเมือง)
538
สาย-538
สาย-538
รพ.สงฆ์ - มทร.ธัญบุรี (ออกเมือง)
มทร.ธัญบุรี - รพ.สงฆ์ (เข้าเมือง)
539
สาย-539
สาย-539
อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อ้อมน้อย (ออกเมือง)
542
สาย-542
สาย-542
ตลิ่งชัน - วงเวียนใหญ่ (วนขวา)
วงเวียนใหญ่ - ตลิ่งชัน (วนซ้าย)
543ก
สาย-543ก
สาย-543ก
ท่าน้ำนนทบุรี - อู่บางเขน (เข้าเมือง)
อู่บางเขน - ท่าน้ำนนทบุรี (ออกเมือง)
543
สาย-543 (ปอ.ครีมน้ำเงิน)
สาย-543 (ปอ.ครีมน้ำเงิน)
สาย-543 (ปอ.ยูโรทู)
สาย-543 (ปอ.ยูโรทู)
อู่บางเขน - ลำลูกกา คลอง 7 (ออกเมือง)
ลำลูกกา คลอง 7 - อู่บางเขน (เข้าเมือง)
อู่บางเขน - ลำลูกกา คลอง 7 (ออกเมือง)
ลำลูกกา คลอง 7 - อู่บางเขน (เข้าเมือง)
544
สาย-544
สาย-544
หนามแดง - บางขุนเทียน (เข้าเมือง)
บางขุนเทียน - หนามแดง (ออกเมือง)
545
สาย-545
สาย-545
ท่าน้ำนนทบุรี - รามคำแหง (เข้าเมือง)
รามคำแหง - ท่าน้ำนนทบุรี (ออกเมือง)
547
สาย-547
สาย-547
สวนลุมพินี - มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา (ออกเมือง)
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา - สวนลุมพินี (เข้าเมือง)
554
สาย-554
สาย-554
รังสิต - สนามบินสุวรรณภูมิ (ออกเมือง)
สนามบินสุวรรณภูมิ - รังสิต (เข้าเมือง)
555
สาย-555
สาย-555
สนามบินสุวรรณภูมิ - อู่รังสิต (เข้าเมือง)
อู่รังสิต - สนามบินสุวรรณภูมิ (ออกเมือง)
556
สาย-556
สาย-556
วัดไร่ขิง - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (เข้าเมือง)
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - วัดไร่ขิง (ออกเมือง)
558
สาย-558
สาย-558
เคหะธนบุรี - สนามบินสุวรรณภูมิ (ออกเมือง)
สนามบินสุวรรณภูมิ - เคหะธนบุรี (เข้าเมือง)
710
สาย-710
สาย-710
ตลิ่งชัน - ศิริราช (วนซ้าย)
ศิริราช - ตลิ่งชัน (วนขวา)
720
สาย-720
สาย-720
กัลปพฤกษ์ - พระราม 2 (วนซ้าย)
พระราม 2 - กัลปพฤกษ์ (วนขวา)
751
สาย-751
สาย-751
สะพานพระราม 4 - BTS บางหว้า (เข้าเมือง)
BTS บางหว้า - สะพานพระราม 4 (ออกเมือง)